Ingrid Enis - Kom in je eigen kracht
Liefde Toetsen, meten en weten
kinderen van het licht,
nooit meer hoeven,
nooit meer moeten,
ellenlange toetsen,
voedingsbodem voor het falen,
toetsen, meten en weten...

weten verbonden met ons voelen
meten verbonden met ons hart,
ooit zal het wederkeren...

Ingrid Enis, februari 2014

 

 

Onderwijs en Bewust “zijn”

Bewustzijn, alles draait om bewust “zijn”. In alles wat je in je leven tegenkomt, gaat het erom met welke intentie je jouw unieke levenspad bewandelt. Je mag je er bewust van zijn dat de mens één geheel is van hoofd, hart, lichaam, geest en onderdeel is van een groter geheel.
Al voor onszelf een hele opgave, laat staan in een klas met kinderen waar de kerndoelen gehaald moeten worden. Hoe bewust sta jezelf als leerkracht en/of ouder in het leven. Hoe bewust ben jij je van het effect van jouw woorden, gebaren, emoties, gevoelens, gedachten en handelen.
Pas als je bewust met jezelf kunt omgaan, kan je ook op een zuivere manier met je medemens (kinderen) omgaan. Je spreekt dan niet meer als moeder of juf maar gewoon als een mens met alles wat daarbij hoort. Het doel is niet het overdragen van kennis op zich, maar het leren leven met je hele wezen, je als mens ontwikkelen. Kennisoverdracht is daar een onderdeel van. Ieder mens heeft het recht op zijn eigen ontwikkelingsweg. Duffe klaslokalen vol proppen met dode kennis met soms een lekker sausje is niet hetgeen waar de kinderen van deze nieuwe tijd om vragen.

Ieder kind wil van nature leren
Zo zie je dat normaal gesproken elk kind onder de 4 jaar leert lopen en praten. Ook na het vierde jaar kan dit leerproces doorgaan: op de eigen manier, in het eigen tempo, op zijn eigen tijd. Ieder zich normaal ontwikkelend kind wil leren lezen, schrijven en rekenen, zich de wereld eigen maken en er veel over leren. Niemand weet wat de maatschappij van de kinderen van nu zal vragen als zij volwassen zijn. Het beste gereedschap wat wij hen mee kunnen geven is zichzelf. Een volledig mens die op een creatieve manier weet om te gaan met de dingen die zich in het leven voordoen.
Hoe zouden kinderen leren wanneer zij daadwerkelijk hun eigen leerweg zouden mogen gaan? Zonder de druk van toetsen, overtuigingen van volwassenen en kerndoelen.
Daarbij komt ook nog dat als je kinderen continue dwingt iets te leren waar ze het nut niet van inzien, er nog minder blijft hangen en de motivatie laag is.

Een begeleider die werkelijk zichzelf kan zijn
Een begeleider die niet constant onder een prestatiedruk staat, die niet vast zit aan opgelegde patronen, zo'n begeleider krijgt de kans om te leven met de kinderen en dus ook met hen te leren. Het werkelijke menselijke contact, dat is waar het in feite omdraait. Kinderen snakken hiernaar. Wie ben je als mens, hoe ga je met elkaar om en hoe ga je met jezelf om.
Uiteindelijk zullen de kinderen van deze tijd de volwassenen min of meer dwingen om naar een hele andere manier van leren te gaan. Voor kinderen is het heel belangrijk dat zij vanaf het begin van hun leven contact blijven houden met hun eigen innerlijk weten en de aarde waar zij uiteindelijk geboren zijn.

Bewust observeren
Objectief kijken en luisteren, naar wat een kind aangeeft en nodig heeft, is belangrijk. Doel is ontwikkeling. Vrijheid is niet een doel maar een voorwaarde. Dit wil niet zeggen dat een kind geen kaders nodig heeft. Krijgt het kind geen kaders aangeboden dan raakt het de weg kwijt. Voor zijn ontwikkeling zijn ook andere voorwaarden nodig zoals liefde, veiligheid, geborgenheid, communicatie en nog veel meer. Dat is een verantwoordelijkheid van de volwassenen.

Creativiteit
Alleen een creatief denkend mens kan goed functioneren en inspelen op de snelle veranderingen in deze samenleving. Dat vraagt lef van ouders en leerkrachten, vertrouwen in de natuurlijke leer-kracht van kinderen. Durf de methodes los te laten om meer tijd te investeren in andere cognitieve zaken of cognitieve zaken combineren met activiteiten die een beroep doen op andere ontwikkelingsaspecten. Wat durft je aan in de situatie waarin jij je bevindt?