Ingrid Enis - Kom in je eigen kracht
Liefde Kinderen van deze aarde
kinderen van deze aarde,
geboren uit het licht,
bengelend met hun wortels,
snakkend naar erkenning.

kinderen van deze aarde
kinderen van het licht,
zij willen spelen en zij willen leren.
niet zoals wij denken vanuit onze angst en controle,
vrij willen zij zijn, verbonden met het hart...

Ingrid Enis, februari 2014

 

 

Sessie Persoonlijke Aandacht voor kinderen (SPA-TJE)

De nieuwe generatie kinderen kenmerkt zich door een toenemende gevoeligheid. Deze kinderen brengen meer van hun ziel mee naar de aarde en kunnen zichzelf, hun eigen natuur, daarom minder ontkennen dan oudere generaties dit konden. Ze zijn in veel opzichten spiritueel verder ontwikkeld dan wij, juist daardoor kunnen ze echter flink botsen met bestaande normen en waarden...

Je voelt dat jouw kind niet lekker in zijn/haar vel zit. Vooral op school loopt alles niet zo soepel.
Zelf kun je niet iets concreets vinden waardoor dit zou kunnen komen. Je kind kan het niet aangeven of wil het zelf niet aangeven. Het kan iets kleins zijn, maar juist dat zijn wat het belemmert om weer in verbinding met zichzelf te komen. Sprankelend, transparant en bruisend en zich veilig voelend, dat hoort toch bij het kind? De leerkracht voelt ook dat jouw zoon of dochter zich niet helemaal gelukkig voelt, maar is vaak niet in de gelegenheid om meer tijd vrij te maken voor een ander soort van aandacht, hoe graag hij of zij het ook zou willen.
In de loop der jaren is de werkdruk op leerkrachten maar ook bij de kinderen alleen maar toegenomen. Het programma van de leerkracht is tot aan de nok toe gevuld. De kunst is om het “probleem” niet groter te maken dan het is, maar er wel aandacht aan te besteden. Het kan zijn dat je kind je iets wil duidelijk maken, maar ben je zelf nog niet in staat om dit te kunnen zien.
De sessie persoonlijke aandacht “SPA-TJE” helpt je kind zich weer te verbinden met zijn of haar eigen licht. Weggestopte emoties kunnen naar boven komen en worden uitgesproken en doorvoeld. Niets is vreemd, alles is bespreekbaar. Jouw kind mag er zijn.


Kleur
kinderen van het licht,
kleur willen zij voelen,
kleur willen zij zien, voelen en ervaren.

voelen vanuit hun hart,
voelen met heel hun wezen,
mogen zijn die zij zijn.

kinderen van het licht
gevangenen in de koker van de ratio,
gevangenen van onze onwetendheid,
gevangenen in de wereld van afgeslotenheid,
gevangenen in de wereld die wij volwassenheid noemen...

Ingrid Enis, februari 2014


Kosten
De kosten voor een “SPA-TJE” voor kinderen zijn € 50,00. Voor leerkrachten zijn deze € 75,00.